Turkey Training

Turkey Training, spor turizmi önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracaktır!

Turizm ve spor tüm insanların huzur ve barışını temin etme, tanıtım ve globalleşme yolunda iki önemli değerdir. Spor turizmi; satılan araç ve gereçleri, yapılan tesis ve bunların işletim maliyetleri, organize edilen etkinlikler ve bu etkinliklerin ekonomik girdileri açısından incelendiğinde özellikle gelişmiş ülkelerin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda Turkiye’ye 1000’ler spor takımı kamp yapmaya gelmektedir. Dünyanın 6 kıtasından 120’den fazla ülkeden, Türkiye’ye gelen spor gruplarını misafir etmektedir.

Turkey Training’in amacı; her türlü spor aktivitesinde, bu aktiviteyi düzenleyen seyahat acentelerının, bu aktivitelere ev sahipliği yapan otellerimizin ve yine spor sektörünün diğer kollarını da içine alacak şekilde Fairplay çerçevesinde spor kamplarının ve turizminin genişletici, geliştirici, ilerletici ve vizyon önderliğin de bu spor kamplarına hizmetverenlerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapabilme ortamını sağlamaktır.

Ülkemizin spor turizmine uygun tesisleri, özellikle Antalya Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır. Özellikle profesyonel takımların fazlalığı ve bu takımlar için hazırlık kampı ihtiyacı dikkate alındığında; ulaşım kolaylığı, yakınlığı ve ikliminin yumuşaklığıyla Akdeniz Bölgesi gelecekte daha da iyi bir alternatif oluşturabilecek potansiyele sahiptir.

Ayrıca Türkiye’nin bir çok diğer şehrinde artık ulaşım avantajların oluşmuş olması ve diğer zenginlikleri ve sportif faaliyet alanların güzel doğal ortamlarla bir sinerji içinde olması bu şehirlerinde ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

Dünya turizm pazarının yüzde 10’una sahip olan spor turizmi için spor altyapısı yapılmış tesisler de oldukça önem arz etmektedir.

Uygun iklim ve spor altyapısının dışında dünyanın en iyi konaklama tesislerine de sahip olan Türkiye, spor turizmindeki büyümesini de hızla sürdürmektedir. Tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra spor sahalarıyla da ön plana çıkan ülkemizde, yabancı turistlerin özellikle spor yapabilmesi için ülkemizi tercih etmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Tarihi süreç içerisinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ülkemiz de bir taraftan sporunuzu yapıp, diğer yandan da iklim çeşitliliğinin keyfini sürebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Turkey Training Ekibiniz